No niin. Tuli postissa virallinen paperi eli dekaanin päätös esitarkastajista. On tämä aika byrokraattista, tulee mieleen virkatyöt ministeriössä. Noh, ihan sama kunhan menee eteenpäin. Prosessi on aika selvä:

“Esitarkastajien tulee perustellussa kirjallisessa lausunnossaan selkeästi esittää joko väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä eli todeta, täyttääkö käsikirjoitus väitöskirjan vähimmäisvaatimukset. Esitarkastajat voivat esittää lausunnossaan tekijälle myös korjausehdotuksia. Lausunnon tulee olla joko puoltava tai hylkäävä, ei ehdollinen. Lausunto tulee antaa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun yksikkö on määrännyt esitarkastajat. Yksikön johtokunta päättää väittelyluvan myöntämisestä tai epäämisestä esitarkastajien lausuntojen perusteella. Ennen johtokunnan käsittelyä väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus esitarkastuslausuntoja koskevan vastineen antamiseen.”

Mainittu 3 kuukauden määräaika on toki annettu, mutta ei ole keinoja tehdä mitään jos ei esitarkastajat toimi annetussa aikataulussa.

Advertisements